A cross-cultural project between students of IT Carlow, Ireland and SAMK

This moodle site is the platform for NJCU and SAMK students' project 2018

Health Analytics is a part of the HeAP project funded by Sitra in 2017-2018

Terveyspalvelujen analytiikkakoulutus on osa SITRAn rahoittamaa terveyspalvelujen analytiikka -pilottihanketta 2017-2018.

SAMK-TAMK/TAOK opettajankoulutuksen kehittämiskoulun yhteistyö

Virtuaalinen Vesihuolto- hankkeen moodle-alustan kopio edelleentyöstämistä ja kehittämistä varten.

Alkuperäinen sivusto jää edelleen opiskeljoiden ja asiantuntijoiden käyttöön, toistaiseksi.

Elämys - oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien kautta Hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrittäjiä kehittämään johtamiskykyjään, erityisesti oman itsensä johtamisen taitoa. Oman johtajuuden kehittymisen kautta luodaan mahdollisuuksia liiketoiminnan ja yritysten kehittymiselle.

The MARIBIA project working environment


"Course" for production of NetOSKAR multiple choice questions.

"Course" for production of NetOSKAR multiple choice questions.

SmartSolar projektille kootun automaatio-opiskelijaryhmän työalusta.