Daily Afternoon Codelab studies for Artificial Intelligence Degree Programme Students
Daily morning studies for Artificial Intelligence Degree Programme Students
Näkökulmia käytännön Tekoälyyn kurssi esittelee tekoälyn tekniikoita data-analytiikasta ja laskennallisesta älykkyydestä syväoppimisseen ja loogisen kielen käsittelyyn. Kurssilla hankitaan perusymmärrystä keinoälyn eri suuntauksisa, tekniikoista, sovelluskohteista ja keinoälyohjelmoinnin periaatteista.

Kurssi ei vaadi aiempaa ohjelmointiosaamista mutta kurssin suoritus vaatii tehtävien palautuksia joissa esimerkkikoodia muokataan tehtävänannon mukaisesti.

Kurssin tarkoitus on innostaa tekoälyn pariin, tarjota lähtökohtia data-analytiikan ja tekoälyn jatko-opinnoille, tukea tekoälyä soveltavaa yrittäjyyttä sekä tukea harrastuneisuutta.

Data-analytiikan ja tekoälyn perusteet SeAMK 1.