Tämän osion alta löytyvät täydennys- ja erikoistumiskoulutukset

SAMK Summer School
Introduction to Entrepreneurship – Develop a vision for your life
2021

Verkko-opintokokonaisuus tarjoaa sote-työn ammattiliaisille mahdollisuuden parantaa osaamistaan digityökalujen ja niiden mahdollistamien toimintatapojen osalta. 

Verkkokoulutusyhteistyössä mukana DIAK, Porin Perusturvakeskus, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, SatShp ja SAMK.

Diabeteksen hoitotytön kliininen osaaminen TAMK, Savonia, SAMK, OAMK amk-yhteistyönä

Haava erko amk-verkoston yhteinen pohja