Hankkeessa tehdään kokonaisvaltainen selvitys paikallisen omatuotannon liittyvistä näkökulmista erityisesti pienkohteissa. Hankkeessa selvitetään ja otetaan huomioon myös paikalliselle omatuotannolle asetettuja uusia vaatimuksia liittyen kokonaisener-giatehokkuuteen, mitoitukseen, asentamiseen, käyttöönottoon sekä ohjaamiseen ( ympäristöministeriön asetus 718/27.10.2020).