Hitsausrobotit tulevat muuttamaan konepajojen työelämää entistä useammin. Johdatus hitsausrobotiikkaan -opintokokonaisuus antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan robottijärjestelmän hankinnasta, suunnittelusta ja tehokkaasta käyttöönotosta sekä suunnittelun ja valmistuksen yhteistoiminnasta hitsauksen robotisoinnissa. Kurssi on suunnattu ensimmäisen hitsausrobotin hankintaa pohtivien yritysten työntekijöille sekä ensimmäisen ja toisen vuosikurssin kone- sekä automaatiotekniikan opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää hitsausrobotiikan soveltamisen merkityksen konepajatuotannon kustannustehokkuuden parantamisessa. Hän on perehtynyt erilaisiin hitsausrobotiikassa käytettäviin laitteistoihin ja työkaluihin. Lisäksi opiskelija osaa luoda robottihitsaussolujen pohjapiirustuksia (layout) ja huomioida toimilaitteiden valinnassa niin hitsausprosessin kuin hitsattavien kappaleiden vaikutukset. Opiskelija tietää robottiohjelman käskyt ja osaa muodostaa näiden avulla hitsausohjelman.