Opintojakson ydinsisältö:
1. Tulipalon kehittyminen.
2. Paloluokat, poistumistiet ja etäisyydet, osastointi ja osastoivat rakenteet.
3. Autosuojien paloturvallisuus.
4. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
5. Puukerrostalot paloturvallisuuden kannalta.
6. Palo- ja pelastuslaki. Väestönsuojat.
7. Tulityöt.