Rokokoo hankkeen kurssi ROS perusteet.

Kurssilla käydään läpi ROS järjestelmän peruskäsitteitä, ja toiminta malleja.

Asennnetaan ROS 

Tutustutaan yksinkertaisen ROS ohjelman tekoon ja analysointiin.


Joka osion jälkeen on lyhyt moodle tentti sekä joissain osoissa on palautettavia ohjelmointi tehtäviä.