Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää avoimen robotiikka-alustojen mahdollisuudet ja käsitteet. Kykenee suorittamaan peruskomentoja Linux-ympäristössä ja ymmärtää Python-ohjelmointikieltä. Osaa luoda simulaatiomallin ROS-ympäristössä ja pystyy soveltamaan simuloituja malleja käytännössä.   

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tieteellistä ja käytännön tietoa avoimista robotiikka-alustoista. Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua avoimen lähdekoodin järjestelmiin kuten Linux-käyttöjärjestelmään sekä Python-ohjelmointikieleen. Opintojaksolla tullaan pääsääntöisesti keskittymään niin teoriassa kuin käytännössä avoimen robotiikka-alustaan nimeltä ROS (Robot Operating System). Tarkoituksena on ensin tutustua ROS:iin simulaatio-ohjelman avulla. Myöhemmin käytännön harjoituksissa hyödynnetään Turtlebot2-mobiilirobottia ja Universal Robotsin UR5-yhteistyörobottia. 

Esitietovaatimukset: Opiskelijan olisi hyvä tutustua etukäteen Campusonlinen Python-kurssiin https://campusonline.fi/en/python-ohjelmointi/  

Kohderyhmä: ensisijaisesti AEA17SP ja AEA18SP ryhmät 

Suoritustapa: Opintojakso sisältää välitenttejä, harjoitustöitä ja ryhmätöitä.

Toteutetaan vuoden 2019 syksyllä toisen periodin aikana.