Opintojaksolla syvennytään taiteilijan työskentelyn tutkimiseen ja oman luovuuden johtamisen orientaatioihin annettujen tehtävien avulla.

Asiakokonaisuudet: Kehittämissuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen. Näyttelysuunnitelman laatiminen. Oman videon tuottaminen.

  • Tavoitteet
  • Osaaminen:
    Sosiaalialan työn keskeisten käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen asiakastyössä. Yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen hyvinvointipalveluiden ja niiden asiakkaiden kanssa. Tuloksia kuvaavan esityksen tuottaminen.
    Syntyvä osaaminen: Perusosaaminen
  • Sisältö:
  • Käsiteltävät asiat:
    Sosiaaliset ongelmat: sosiaalinen toimintakyky: sosiaalinen tuki ja verkostoanalyysi: asiakastyö: osallistuva tiedonhankinta.


The online entrance course for the Degree Programmes in Industrial Management and Logistics in Satakunta University of Applied Sciences

Please note that the Moodle key does not work before the course starts on the 29th of March 2021.


YTE170101-3003 Terveyden edistämisen tietoperusta 5 op, Terveyden edistämisen yamk valintakoekurssi 2021